Acord normatiu per adaptar el calendari de l'any acadèmic 2019-20

(Contenido en el idioma por defecto)

La Universitat ha adoptat un acord normatiu pel qual adapta el calendari per a l'any acadèmic 2019-20 a les mesures acadèmiques incorporades a causa de la situació derivada de la pandèmia de la COVID-19.

La finalització de la docència no presencial del segon semestre i l’adaptació de la presencial a la no presencial que s’ha realitzat des que es declarà l’estat d’alarma el dia 14 de març de 2020 fan que sigui necessari adaptar la normativa acadèmica relacionada amb la docència del segon semestre de l’any 2019-20.

Es considera període no lectiu el mes d’agost de 2020, sens perjudici de les excepcions que es recullin en aquest calendari.

Per als estudis universitaris conduents a l’obtenció de títols de grau i de màster, el calendari acabarà en començar l'any acadèmic 2020-21, excepte per a aquelles activitats acadèmiques que estiguin autoritzades a dur-se a terme amb posterioritat.

Més informació detallada a l’Acord normatiu.

Documentos relacionados

Fecha del evento: 11/05/2020

Fecha de publicación: 11/05/2020