Escuchar

Comunicat de Gerència per al PAS i informació del Servei de Prevenció per a les persones que treballen a distància

(Contenido en el idioma por defecto)

La Universitat ha actualitzat la informació i els criteris establerts per fer el seguiment de la feina que fa el Personal d’Administració i Serveis per teletreball. La Gerència ha redactat una nova instrucció en què estableix els criteris per fer el seguiment de la jornada del PAS durant el període de l’estat d’alarma i complir-la.

Així mateix, el Servei de Prevenció de la UIB ha posat a disposició de les persones que treballen a distància un qüestionari que els permetrà d'autoavaluar les condicions particulars del seu domicili. Aquest test va acompanyat de formació específica sobre els riscs i mesures preventives aplicables a un lloc de teletreball.

Les persones teletreballadores tenen els mateixos factors de risc que a l'oficina, com ara els relacionats amb l'equip, el mobiliari, la disposició dels elements de treball i la fatiga muscular, mental i visual. Les persones que treballen des de ca seva han de tenir informació i formació sobre prevenció de riscs laborals, de manera que puguin identificar les condicions que, com a mínim, ha de tenir el lloc de teletreball.

Més informació a: <https://prevencio.uib.cat/Especialitats/ErgonomiaPsicosociologia/>. 

Fecha de publicación: 26/03/2020