Escuchar

Instrucció perquè els òrgans col·legiats de la UIB duguin a terme les sessions utilitzant mitjans telemàtics

(Contenido en el idioma por defecto)

La Secretaria General de la Universitat de les Illes Balears, en el marc de les mesures extraordinàries que garanteixin l’aplicació del règim especial de funcionament de la UIB, ha dictat una instrucció perquè els òrgans col·legiats de la Universitat de les Illes Balears duguin a terme les sessions utilitzant mitjans telemàtics, a l’efecte de garantir-ne l'activitat ordinària i extraordinària.

Així, tots els òrgans col·legiats es podran constituir, podran convocar i celebrar les sessions, adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com virtual. 

Més informació 

Fecha de publicación: 24/03/2020