La UIB torna presencialment a les aules i treballa per garantir el dret a les proves d'avaluació als alumnes afectats per la COVID-19

(Contenido en el idioma por defecto)

 

La UIB ha reprès el curs de manera presencial d’acord amb els criteris del Govern de les Illes Balears, el Ministeri d’Universitat i la Conferència de Rectors (CRUE), amb la finalitat de garantir el dret a l'educació de tots els estudiants. Així mateix, la Universitat treballa per garantir el dret a les proves d'avaluació dels qui no puguin anar-hi en persona a causa de la COVID-19.

L'activitat investigadora i docent presencial, així com la realització d'exàmens, són imprescindibles i les instal·lacions universitàries estan preparades per funcionar malgrat l'augment de la transmissió de la nova variant de la COVID-19. Les aules són espais segurs, com ha quedat demostrat els dos darrers cursos, en els quals l'aplicació i el compliment de les mesures higienicosanitàries i dels protocols per part de la comunitat universitària han resultat eficaços contra el virus.

Proves d'avaluació

La UIB treballa per activar, com ho ha fet fins ara, tots els mecanismes necessaris per garantir el dret a les proves d'avaluació dels qui no puguin assistir-hi en persona per causes justificades, com és la infecció per COVID-19.

Fecha de publicación: 07/01/2022