Escuchar

Resumen diario

  viernes, 27/marzo/2020

Contenido en el idioma por defecto

son lledó

El Congrés dels Diputats ha aprovat una pròrroga de l’estat d’alarma fins al dia 12 d’abril, la qual cosa significa allargar també la suspensió de l’activitat presencial a la Universitat.

Amb la modificació de la data, la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i la Universitat han hagut de fixar un altre calendari per a les Proves de Batxillerat d’Accés a la Universitat (PBAU). Ambdues institucions han establert que la convocatòria ordinària serà els dies 7, 8 i 9 de juliol. També han decidit suspendre per a aquest curs les proves d'admissió als graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària.

Per altra part, Gerència ha actualitzat la informació i els criteris establerts per fer el seguiment de la feina que fa el Personal d’Administració i Serveis per via telemàtica. Així mateix, s’ha actualitzat la guia de preguntes més freqüents per al PAS i el Servei de Prevenció ha posat a disposició de les persones que treballen a distància un qüestionari que els permetrà d'autoavaluar les condicions treball que tenen al seu domicili.

Actualització de la guia amb preguntes més freqüents per al PAS

Educació i UIB acorden convocar les proves ordinàries de les PBAU els dies 7, 8 i 9 de juliol

Comunicat de Gerència per al PAS i informació del Servei de Prevenció per a les persones que treballen a distància

La suspensió de l'activitat presencial es prorroga fins al 12 d'abril